Nutek varnar för utarmad forskning

Nuteks generaldirektör Kjell Jansson ser oroväckande signaler från den del av näringslivet som står för forskning och utveckling. Där är effektiviteten och tillväxten låg.

Utflyttningen av produktion till låglöneländer kan utarma även forskning och utveckling.

Sveriges framtid som kunskapsnation är i fara tror Kjell Jansson generladirektör på NUTEK, Verket för näringslivsutveckling. I Nuteks årsbok redovisas situationen för svenska företag och analyser över deras förutsättningar för att växa.

Forskning och utveckling tillför nya smarta idéer som kan föra utvecklingen framåt. Men företag som sysslar enbart med detta har gått tillbaka både när det gäller tillväxt och effektivitet enligt Nuteks granskning.

Mycket av den viktiga forskningen och utvecklingen sker inne på dem stora företagen. Hur mycket resurser som företagen lägger på detta hålls ofta hemligt ur konkurrenssynpunkt.  Nutek har därför inte alla uppgifter från dom stora företagen- men att branschen i sig går bakåt kan vara en allvarlig signal även för hur dom stora företagen agerar.