Minus i statens finanser trots goda tider

Trots god ekonomisk tillväxt går det dåligt för statens finanser. För 2004 blev det ett minus på 55 miljarder kronor. Det blir allt svårare för regeringen att behålla målet att  den offentliga sektorns finanser ska ha ett överskott på 2 procent av BNP.

För 2004 blev det grovt sett en nolla i stället för ett plus i saldot för den offentliga sektorn, alltså den sektor som består av den samlade ekonomin för staten, kommunerna och ålderspensionssystemet.

Regeringens överskottsmål på 2 procent är lagt som ett genomsnitt under en period med hög- och lågkonjunktur. Tillväxten i den svenska ekonomin var hög förra året och väntas bli bra även i år.

Inget tyder på att överskottsmålet nås
Ändå är det inget som talar för att regeringen kommer att nå sitt överskottsmål de närmaste åren. Det tror varken det statliga Ekonomistyrningsverket eller Cecilia Hermansson, ekonom och prognoschef på Föreningssparbanken.

– Problemet är ju att när det i dag är ålderspensionssystemet som ger 2 procent när vi har en gynnsam befolkningsstruktur och när vi har en god konjunktur så borde man ha betydligt bättre finanser i staten, säger hon.

Vad beror det på?

– Jag tror inte att man har tillräckligt bra budgetdisciplin. Jag tror att man också försöker få upp sysselsättningen genom att göra någon form av stabiliseringspolitik som jag inte tror biter i det här läget, säger Cecilia Hermansson.

Att arbetslösheten är hög är förstås en nackdel för statens finanser. Beräkningar som Ekonomistyrningsverket gjort visar att om den går ner med 1 procentenhet förbättrar det statsfinanserna med drygt 6 miljarder.

Men även ett kraftigt fall i arbetslösheten skulle ensamt knappast räcka för att få statsbudgeten att gå ihop och därmed knappast heller för att nå överskottsmålet för de offentliga finanserna.

Krav på ändring från EU
Dessutom blir målet ännu svårare att nå efter 2007, då EU kräver att PPM-delen i pensionssystemet inte ska räknas in längre i den offentliga sektorn.

– Jag tror att när detta träder ikraft kommer man att ändra överskottsmålet. Men då skulle jag vilja se en förändring där man separerar de olika delarna så att det blir större insyn. För idag är det så lätt att gömma sig bakom ålderspensionssystemet när det faktiskt inte går så bra i den offentliga sektorn för övrigt, säger Cecilia Hermansson.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se