FN-rapport: Inget folkmord i Darfur

Sudans regering gör sig skyldig till allvarliga brott och övergrepp mot befolkningen i Darfur, men det kan inte kallas folkmord. Det anser en FN-kommission som nu har lämnat sin rapport till FN:s säkerhetsråd, där den skall diskuteras på tisdagen.

I en hemlig bilaga till FN-rapporten finns också en namnlista på ministrar och höga militärer i Sudan, som alla pekas ut som misstänkta för brott mot mänskliga rättigheter.

De pekas också ut för att ha beordrat övergrepp mot civilbefolkningen och systematiskt genomfört mord och förstörelse av hela byar och städer, som har gjort två miljoner invånare till flyktingar i sitt eget land.

Krigstribunal bör ta uppbrotten
Det är brott som kommissionen föreslår skall prövas av Internationella krigsförbrytartribunalen.

Inte heller rebellerna i Darfur går fria från anklagelser om grova övergrepp.

Men även om FN-rapporten beskriver att det har funnits avsikter som kan jämställas med folkmord, så är slutsatsen att det bara är snubblande nära och inte ett folkmord, enligt FN:s strikta definitioner, som i så fall skulle tvinga FN att agera.

Frikännande regeringens tolkning
Sudans regering har tolkat rapporten som ett frikännande, men FN kan komma att driva att vissa medlemmar i regeringen skall åtalas som krigsförbrytare.

Rapporten skall behandlas inför FN:s säkerhetsråd på tisdagen, och konflikten i Darfur kommer säkerligen att dominera arbetet i en vecka framåt.

Trots ett antal sanktionshot och resolutioner mot Sudan, har FN varit handlingsförlamat när det gäller Darfur.

Stora internationella intressen i Sudan
Det är främst Kina och Ryssland som i säkerhetsrådet motsätter sig sanktioner. Båda länderna har stora intressen i Sudan, med oljeutvinning och vapenexport. 

USA har å andra sidan, redan slagit fast att det pågår ett folkmord och vill ställa krigsförbrytare inför en specialtribunal.

Konflikten i Darfur har nu pågått i två år, och trots stundtals hårda ord och fördömanden från omvärlden, så har ingen velat gripa in för att stoppa vad som pågår.

Fredssamtal har brutit samman
Ett antal fredssamtal har brutit samman, fredsfördrag följs inte, hjälporganisationer stoppas och militära fredsövervakare från Afrikanska unionen är för få och har inget mandat att skydda flyktingar.

Och trots löften, både från rebeller och regeringssidan om vapenvila, så fortsätter striderna och flygbombningar av civila och hundratals människor dör varje vecka i Darfur.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se