Ramqvist betalar tillbaka två miljoner

Försäkringsbolaget Skandia har kommit överens med förre styrelseordföranden Lars Ramqvist som innebär att Ramqvist betalar tillbaka över två miljoner kronor till bolaget.

– Vi har kommit överens om att Lars Ramqvist återbetalar de arvoden som han har uppburit under åren 2000 och 2001. Totalt 2,2 miljoner kronor, säger nuvarande vice styrelseordförande i Skandia, Björn Björnsson.

Hur har ni resonerat?

– Vi kunde konstatera att det mot bakgrund av det utredningsarbete som Peter Danowsky och Otto Rydbeck gjorde fanns förutsättningar för att utkräva ett skadeståndsansvar. Det var underlaget för en förlikningsdiskussion med Lars Ramqvist. Då gällde att komma fram till ett belopp som vi tycker var skäligt och då blev det det här beloppet.

Det finns ju också en åklagarutredning som kan ha spelat en viss roll. Finns det en samkörning med åklagarsidan?

– Så till den grad att det var otänkbart för oss att ingå förlikning så länge åklagaren inte hade avskrivit Lars Ramqvist från förundersökningen.

Så man ska detta som om att det hänger ihop?

– Indirekt gör det det.

I fredags avskrev åklagaren brottsmisstankarna mot Lars Ramqvist och det öppnade för en förlikning mellan Ramqvist och Skandia som offentligjordes på tisdagen.

Betalar tillbaka arvoden
Lars Ramqvist betalar tillbaka samtliga arvoden han har fått som ordförande i Skandias styrelse samt dess revisionskommitté och ersättningskommitté under åren 2000 och 2001, sammanlagt 2 216 667 kronor.

Lars Ramqvist vill inte bli intervjuad utan hänvisar via sin advokat till ett pressmeddelande där det heter att Lars Ramqvist har ingått överenskommelsen utan att erkänna skuld eller annat missförhållande.

Överenskommelsen innebär en slags slutpunkt för Lars Ramqvists roll i Skandiaskandalen, förutsatt att bolagsstämman den 15 april godkänner den. Det sätts nog punkt för hela styrelsens ansvar för det som hände i Skandia under några år i början av 2000-talet.

Tidigare uppgörelse med Ulf Spång
Tidigare har ju en annan av de framträdande direktörerna, Ulf Spång, också nått en uppgörlese med Skandia, och fokus läggs nu helt på förre vd:n Lars-Eric Petersson.

– Den rimliga slutsatsen är att det sätter än mer fokus på Lars-Eric Peterssons roll. Det är samma argument som när vi gjorde en förlikning med Ulf Spång. Lars-Eric Petersson var vd och hade huvudansvaret för den löpande verksamheten i firman. Sedan att styrelsen och dess ordförande inte kanske hade möjlighet att kontrollera allt vad vd gjorde så kommer man likväl till slutsatsen att huvudansvaret vilar på Lars-Eric Petersson, säger Björn Björnsson.

Är det han som är kvar nu?

– Vi har vår skiljeprocess mot Lars-Eric Petersson. Sedan väntar vi på att åklagaren ska fullfölja sin förundersökning när det gäller bland annat läghenhetsaffärerna. Där ser vi fram mot ett besked under våren, säger Björn Björnsson.

Tommy Fredriksson, Ekonomiekot
tommy.fredriksson@sr.se