Fortumdirektörer delar på miljarder

Ledningen inom energibolaget Fortum gör en optionsvinst på på 3 miljarder kronor. Av de 350 direktörer som omfattas av programmet går största summan, 85 miljoner, till vd:n Mikael Lilius.

Orsaken till utfallet är att aktiekursen tredubblats sedan år 2000. Tre miljarder svenska kronor av vinsten i finländska Fortum -näst störst efter Vatternfall i Norden på energiområdet- tillfaller de 350 chefer i Fortums som omfattats av de tre olika opitionsprogram koncernen, med bolzgastämmornas godkännande, sjösatt sedan 1999.

Räknar man på dagens aktiekurs kammar de 8 direktörerna i själva ledningsgruppen tillsammans hem 350 miljoner, förutsatt att kursutvecklingen stått sig om ett eller två år då optionerna faller ut. Visst, det är mycket pengar, medger

Fortums informationschef Carola Teir-Lehtinen som Ekot varit i kontakt med. Men, säger hon, för det första är det finska staten som storägare som drabbas. De är den som avstår en del av sin vinst. För det andra vill Carola Teir-Lehtinen förklara det hela som en följd Fortums väldiga värdetillväxt.

På tre år har aktien stigit med 146 procent på helsingforsbörsen. För det tredje, påpekar man på Fortum. Det är fel att tro att det t ex är elpriserna som enskilda konsumenter i Sverige eller Finland betalat som skapat den här värdetillväxten. Detaljhandeln med el stod bara för 2 procent av Fortums vinst de tre första kvartalen förra året, heter det. Oljeverksamheten däremot stod för uppåt hälften.

Detta plus de omstruktureringar Fortum företagit inför energimarknadernas avreglering i Europa är vad som förklarar värdestegringen. Lyder alltså Fortums egen förklaring. Samtidigt skall sägas att den här typen av optioner inte längre är u bruk i koncernen, bl a efter en ganska så kritisk debatt här i Finland för något år sedan.

Bengt Lindroth Helsingfors