Risk för konflikt i transport-branschen

Fackförbundet Transport accepterar inte budet från Biltrafikens arbetsgivareförbund på på bland annat 7,3 procents löneökning på 3 år, utan varslar om övertidsblockad och förbud mot nyanställningar från den 11 februari.

Avtalet som parterna förhandlar om rör 32.000 chaufförer och 4.000 terminalarbetare, och det är framför allt på terminalerna som konflikten kommer att märkas först, om den bryter ut.