Brottslingar återfaller trots satsningar

Kriminalvårdens arbete mot narkotika på fängelserna har hittills inte påverkat missbrukarnas återfall i brott. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport som överlämnas till regeringen.

– Än så länge har vi inte kunnat se att det har påverkat återfallen, men vi har bara kunnat följa detta under en kort period, inledningsperioden av ett arbete som tar lång tid att bygga upp på ett bra sätt, säger Stina Holmberg, som är ansvarig för rapporten.

Perioden det handlar om är de tre senaste åren då kriminalvården på regeringens uppdrag har storsatsat mot narkotikan på fängelserna.

Mycket är ändå bra
Mycket har fungerat bra, konstaterar Brå i sin utvärdering, men återfallen har alltså inte minskat, inte heller införsel av narkotika på anstalterna. Högsbo-anstalten i Västra Frölunda utanför Göteborg framhålls ofta som en mönsteranstalt med målet att vara drogfri. Där tas 15 000 urinprov per år och anstalten har till och med ett eget laboratorium.

Mikael som ordförande för förtroenderådet på behandlingsavdelningen tycker att urinproven varannan dag är lite väl mycket.

– Jag tycker att det är bra att det är drogfritt men det finns andra ställen som också är drogfria där man inte behöver kissa så ofta, säger han.

Hur ska man göra istället då?

– Jag vet inte riktigt men man kan ta prov lite mer sällan så kostar det mindre pengar. Då kan man få annat för pengarna. Till exempel utbilda personalen som jobbar med oss.

Varför är det så viktigt att sitta drogfritt?

– Man slipper mycket bråk och tjafs och skulder. Finns det mycket droger blir det stökigt, säger förtroenderådets ordförande Mikael.

Personalstyrkan minskas
Samtidigt med de olika satsningarna inom kriminalvården sker också personalminskningar. Just idag tvingas kriminalvårdsinspektör Christer Persson i Västra Frölunda att sätta sig i förhandlingar om att de 60 anställda ska bli fem eller sex färre.

– Det är inte bra. Det påverkar naturligtvis den kvalitet som vi försöker leverera. Det känns inte riktigt roligt att anpassa en kostym till statens kassa på det sättet. Jag kan inte helt överblicka vad det får för effekter, säger kriminalvårdsinspektör Christer Persson.

Maria Eksedler
maria.eksedler@sr.se

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se