Aktiespararna kritiska mot uppgörelsen

Försäkringsbolaget Skandias förre ordförande Lars Ramqvist ska betala tillbaka 2,2 miljoner kronor till bolaget. Den uppgörelsen blev känd på tisdagen. Aktiespararna är kritiska och menar att han ska betala tillbaka mycket mer.

2,2 miljoner kronor motsvarar vad Lars Ramqvist fick i ersättning från Skandia under åren 2000 och 2001.

– Vi blir lite förbryllade inte minst mot bakgrund av det beslut som kom i förra veckan om nedläggningen av förundersökningen om brottsdelen vad gäller Skandia. I det beslutet sa man att Lars Ramqvists förfarande eller underlåtenhet har medfört skada för Skandia med 546 miljoner kronor, men att man inte kan styrka uppsåt.

– Brott har således inte begåtts, men skadan är stor. Och för ett skadestånd räcker det med att man har vållat en skada och behöver inte ha ett uppsåt. Så vi är förvånade över att Skandiastyrelsen går med på en förlikning på den nästan parodiskt låga nivån 2,2 miljoner kronor, säger Lars Millberg, chefsjurist vid Aktiespararna.

Du menar att man borde ha tagit fasta på det som åklagarna har pekat på?

– Ja, skadan är ju oerhört mycket större naturligtvis än den här förlikningen. Detta är ju bara vad han hade i arvode under två års tid så slutsatsen är ju att man inte förlorar någonting på att vara hur klantig som helst i de här sammanhangen utan det finns bara en vinstmöjlighet i det.

Aktiespararna fick en granskning
Det var på en stormig bolagsstämma för ett par år sedan som Aktiespararna lyckades få igenom en granskning av affärerna i Skandia och det ledde till den utredning som advokat Otto Rydbeck sedan gjorde.

Nu blåser Aktiespararna till strid igen.

– Vi kommer att aktivt verka för att bolagsstämman inte godkänner den här uppgörelsen utan att styrelsen i stället får i uppdrag att stämma Lars Ramqvist för den skada som han verkligen har åsamkat bolaget.

– Tyvärr finns det en mentalitet i Sverige att inte vilja städa upp utan man vill bara titta framåt. Vi hade ju svårigheter att över huvud taget få igenom granskningen av Skandia, det som sedan blev den Rydbeckska utredningen, säger Lars Millberg.

Håller de ihop?

– Det är en liten klubb naturligtvis och man vill inte böka i det som har varit utan göra affärer i framtiden och inte kasta goda pengar efter dåliga. Men i det här fallet är det så avgörande för förtroendet på värdepappersmarknaden att man städar upp, säger Lars Millberg.

Avskrev brottsmisstankar
I fredags avskrev åklagaren misstankarna mot Lars Ramqvist och sedan gick det snabbt att nå en uppgörelse. Den kanske var tänkt att sätta punkt för både Lars Ramqvist och hela Skandiastyrelsen från den här perioden, men det är bolagsstämman den 15 april som ska godkänna det hela.

Och utgången kanske inte är given på förhand.

Skandias nuvarande vice ordförande Björn Björnsson menar att en uppgörelse ändå den bästa lösningen eftersom en lång juridisk process inte skulle gynna bolaget.

Lars-Eric Petersson återstår
Sedan Skandia har gjort upp med två av cheferna, förre finanschefen Ulf Spång och nu Lars Ramqvist, återstår förre VD:n Lars-Eric Petersson.

– Den rimliga slutsatsen är att det här sätter än mer fokus på Lars-Eric Peterssons roll, säger Björn Björnsson.

Tommy Fredriksson, Ekonomiekot
tommy.fredriksson@sr.se