Unik rättegång i Systembolagshärvan

Nästa vecka kommer åtalet i Systembolagshärvan. Det blir en unik rättegång, 92 personer finns i åklagarens förundersökning. Misstankarna handlar om att leverantörer mutat chefer i Systembolaget för att kunna öka sin försäljning.

Det kommer att bli en lång process. Många misstänkta chefer kan få vänta ett år på att få sin sak prövad.

Jättemålet kommer att delas upp på två tingsrätter och flera olika delprocesser, säger chefsåklagare Eva Nyhult.

– Vi har bestämt oss för att dela in de personer som vi nu kommer att väcka åtal mot i sex olika processer. De processerna kommer att föras i huvudsak vid Stockholms tingsrätt utom i ett fall där vi kommer att föra en process vid Helsingborgs tingsrätt, säger Eva Nyhult.

Kan bli största målet i Sverige
Det här kan bli ett av de största målen i svensk rättshistoria, och ett av det mest uppmärksammade. Det är 77 före detta butikschefer i Systembolaget som är misstänkta för att ha tagit emot mutor för drygt 1,2 miljoner från 15 anställda hos tre av Systembolagets leverantörer.

Förundersökningen omfattar 5 300 sidor. Om åklagaren går vidare med åtal mot samtliga nästa vecka blir det 92 misstänkta och nästan lika många advokater som ska organiseras i tingsrätterna i Stockholm och Helsingborg.

Börjar med leverantörer
Processen börjar med en leverantör och sedan kommer de butikschefer som haft kontakt med bara den leverantören. Sedan nästa leverantör, följt av de butikschefer som är kopplade till den leverantören.

Sist kommer de butikschefer som misstänks för att ha tagit mutor från alla tre leverantörer. De chefer som finns i södra Sverige ska prövas i tingsrätten i Helsingborg.

Kan dröja innan de får sin sak prövad
Det kan dröja till årsskiftet eller längre innan alla butikschefer fått sin sak prövad, säger chefsåklagare Eva Nyhult.

– Det beror lite på när Stockholms tingsrätt kan sätta ut den första processen. Det hänger i sin tur på advokaterna och tingsrättens övriga åtaganden. Jag tror at det kommer att ske under våren, säger Nyhult.

Tror ni att det går att få den stora processen färdig under året?

– Ja, det hoppas jag faktiskt, säger Eva Nyhult.

Det har varit komplicerat och tidsödande att utreda härvan. Bevisen består till stora delar av transaktioner mellan olika bankkonton som åklagaren och polisens sju utredare har hittat i bokföringen hos leverantörerna efter husrannsakningar.

Även att organisera den kommande rättegången i jättehärvan har varit krångligt, enligt Eva Nyhult.

– Alla de 92 personer det rör sig om har ett visst samband med varandra och det gör att det kanske blir extra knepigt att tillgodose alla de krav som man ska ställa på en bra process, säger hon.

Lång förundersökning
Förundersökningen om muthärvan i Systembolaget har pågått i nästan två år, sedan i mars 2003. Ingen av de misstänkta butikscheferna finns i dag kvar på sina jobb.

Flera har slutat självmant men ett 50-tal går hemma med full lön sedan i höstas i avvaktan på att åklagarens förundersökning ska bli offentlig. Då ska Systembolaget granska vad varje enskild butikschef anklagas för och avgöra om det finns grund för avsked.

Utredningen av muthärvan går också vidare, parallellt med rättsprocessen som inleds nästa vecka. Det finns i dag misstankar mot fyra anställda vid statliga spritjätten Vin och sprit och ytterligare en handfull butikschefer utöver de som ingår i nästa veckas åtal.

Ola Henriksson
ola.henriksson@sr.se