Alla turerna i Skandia

I och med uppgörelsen med Lars Ramqvist så riktas alltmer strålkastarljus på Skandias tidigare VD, Lars-Erik Peterson.  Skandia vill inte ingå en förlikning med honom, säger vice styrelseordföranden Björn Björnsson.

Utredandet av alla turerna i Skandia har vid det här laget blivit en gigantisk utredningsapparat - som skulle kunna vara en egen myndighet med advokater och utredare och åklagare. Notan för hela kalaset kommer att bli långt över 100 miljoner kronor.

Överåklagare Christer van der Kwasts brottsutredning gäller misstanklar om grov trolöshet mot huvudman och grovt skattebrott och såvitt är känt har minst åtta personer delgivits brottsmisstanke. Fyra av dem var styrelseordföranden Lars Ramqvist och dom tidigare Skandiadirektörerna Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt.

Utöver förundersökningen har Skandia haft flera processer igång om ekonomiska skadestånd. Det gäller dels mot tidigare direktörer, dels utreds möjligheten att ställa bolagets tidigare revisorer till ansvar.

Utöver det ska Skandia göra upp med dotterbolaget Skandia Liv i skiljedomstol - då gäller det ersättningen från utförsäljningen av Skandia Livs kapitalförvaltning, som hamnade hos moderbolaget Skandia.

Att reda ut det här tar tid, och frågan är vad som var brottsligt - och vad som bara var misskötta affärer eller dålig etik och moral. Lars Ramqvist slipper åtal och gör upp med styrelsen. Och Skandia har nu bestämt sig för att inte driva några krav mot övriga i den tidigare styrelsen.

Tidigare har också Ulf Spång gjort upp med Skandia i en förlikning.

Men brottsmisstankarna mot Ulf Spång kvarstår. Brottsmisstankarna kvarstår även mot den tidigare högste chefen, VD:n Lars-Eric Pettersson.

Skandia väntar spänt på vad åklagaren ska fatta för beslut i hans fall - och Skandia kräver honom på närmare 280 miljoner kronor och tänker inte göra upp i en förlikning, säger Skandias vice ordförande Björn Björnsson.

Lars-Eric Pettersson eller hans advokat har inte velat ge en kommentar. 

 Sören Granath