Miljödomstol prövar Ringhals utbyggnad

Den första miljöprövningen i Sverige av ett kärnkraftverk inleds på onsdagen i Varberg. Prövningen gäller ett nytt drifttillstånd för Ringhals kärnkraftverk och en höjning av effekten i Ringhals 3.

Förändringen innebär att man använder mer bränsle och släpper ut mer radioaktiva ämnen.  Statens strålskyddsinstitut, SSI, har därför inte tillstyrkt utbyggnaden så som den har presenterats i ansökan. 

– Vi tycker att man inte bör öka utsläppen från en anläggning som Ringhals, säger Leif Moberg, strålskyddsexpert på SSI.

13 procents ökning av utsläppen
Effekten i reaktorn kommer att höjas med 13 procent och det innebär en lika stor ökning av utsläppen av radioaktiva ämnen. SSI anser att Ringhals i sin ansökan inte har visat att man tänker använda bästa möjliga teknik för att få ner utsläppen.

– Man kan fundera på om man ska införa ytterligare reducerande tekniska system. Vi menar att man inte tillräckligt noggrant har belyst kostnaderna och konsekvenserna av det för att kunna ta ställning till om de använder bästa möjliga teknik eller inte, säger Leif Moberg.

Sverige är också bundet av internationella konventioner när det gäller utsläppen av radioaktiva ämnen, enligt Leif Moberg.

– Vi har ju lovat internationellt att vi hela tiden ska minska utsläppen från våra kärntekniska anläggningar, säger han.

Konventionerna kräver minskning
Ringhals ligger långt under gränsvärdena men konventionerna kräver att man minskar den totala belastningen av radioaktiva ämnen i miljön. Det är också så att de svenska kärnkraftverken släpper ut betydligt mer radioaktiva ämnen än många reaktorer i utlandet.

– Det finns gott om exempel på det. Svenska kraftverk generellt släpper ut mera radioaktiva ämnen till miljön än många av de utländska reaktorerna gör, säger Leif Moberg.

I sista stund lämnade Ringhals häromdagen in en skrivelse till miljödomstolen där man lovar att satsa på bättre teknik, som kan reducera de radioaktiva utsläppen.

– Vi har till domstolen lovat, när de frågade om åtaganden, att vi ska göra en viss förbättring. Vi har dessutom åtagit oss att ta en ordentlig diskussion med SSI om vilka åtgärder som vi tillsammans med dem kan komma fram till har mest effekt när det gäller att minska utsläppen, säger Per Drake, projektledare för utbyggnaden av Ringhals.

Vad är det ni kan göra?

– Det viktigaste när det gäller vattenutsläpp är att förbättra reningen och när det gäller luftutsläpp är att fördröja utsläppen något, därigenom minska mängden radioaktiva ämnen som släpps ut i omgivningen.

Men radioaktiva ämnen som kol 14 och tritium kommer ändå att öka, enligt Per Drake.

– Kol 14 och tritium beror på producerad mängd energi. Kol 14 och tritium är inte så lätta att rena bort. Dessutom förekommer de naturligt i vår omvärld, säger Per Drake.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se