350 miljoner söks från EU efter stormen

I mitten av mars måste regeringen ansöka om pengar ur EU:s solidaritetsfond för de skador som stormen har orsakat i Sverige. Den ersättning som kan komma att betalas ut är mycket liten om man ser till de sammanlagda skador stormen orsakat.

Det återstår mycket arbete och många beräkningar innan regeringen kan skicka i väg sin ansökan till EU:s solidaritetsfond.

Skador för 15 miljarder
Enligt uppgift till Ekot ligger den ersättning som Sverige kommer att begära i storleksordningen 300 miljoner till 350 miljoner kronor. Summan bygger då på att stormen orsakat skador för mer än 15 miljarder kronor.

Pengarna ur EU:s solidaritetsfond har heller aldrig varit tänkta att utgöra någons slags heltäckande ersättning. Istället handlar det om ett tillskott till en katastrofdrabbad medlemsstats offentliga utgifter.

Behandlas av EU-kommissionen
Sveriges ansökan ska vara klar senast 18 mars. Ansökan kommer då att spalta upp vad Sverige begär pengar för. Det kan till exempel vara förstörd skog eller nerblåsta el- och teleledningar.

Sveriges begäran om hjälp lämnas in till och behandlas av EU-kommissionen.

Liten del av fondens budget
Om Sverige får ja till pengar utgör det beräknade svenska beloppet bara en liten del av Solidaritetsfondens budget, som ligger på drygt nio miljarder kronor om året.

Tidigare utbetalningar från fonden har gällt bland annat översvämningar, skogsbränder och vulkanutbrott.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se