Oväntat stor kvartalsförlust för OMX

Stockholmsbörsens ägare, börs- och teknologibolaget OMX redovisar idag en förlust före skatt på 40 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2004.

Försäljningen ökade från 750 till 796 miljoner kronor. Analytiker hade räknat med en förlust på 31 miljoner kronor och en försäljning på 747 miljoner kronor, enligt Reuters.

För hela 2004 blev resultat före skatt en vinst på 462 miljoner kronor, att jämföra med en nästan lika stor förlust föregående år.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2004.