Buller påverkar barns hälsa allvarligt

Buller är det vanligaste miljöproblemet för barn och kan påverka deras hälsa allvarligt. Det hävdar Socialstyrelsen i en ny rapport som presenterades på onsdagen.

150 000 barn har sovrumsfönster mot starkt trafikerade gator och vägar och många påverkas av bullret.

– Vad man definitivt kan säga är att många barn är utsatta för buller. Både buller som är så starkt så att det kan ge hörselskador och annat buller som kanske mera ger störningsproblem, svårt att sova och liknande, säger professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

30 000 har tillfrågats
Socialstyrelsen har frågat 30 000 barn och föräldrar om vilka miljöföroreningar som stör dem mest.

Det visar sig att passiv rökning, mögel och fuktskador i hus och avgaser är vanliga problem som bland annat kan ge allergier och astma.

Vanligast är bullerproblem
Det allra vanligaste är dock buller som kan ge barnen sömnstörningar och inlärningsproblem.

– Om vi tittar på trafikbuller är det så att ungefär vart fjärde barn bor i en bostad som väter mot bullrande väg. Det gör att kanske i storleksordningen 400 000 barn bor i sådana lägenheter. Ungefär 10 procent av alla barn har fönster i sovrummet som väter mot vägtrafikbuller, säger professor Göran Pershagen.

Vad kan det leda till för hälsoeffekter?

– Vi ser redan nu att många barn är störda av buller och får sin nattsömn påverkad. Om vi tittar på skolbarn är det i storleksordningen 30 000 barn som har svårt att somna flera gånger i veckan på grund av buller, säger Göran Pershagen.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se