Risk för ökat våld efter kuppen i Nepal

Från det lilla bergslandet Nepal kom det på tisdagen rapporter om att kungen avsatt regeringen. På onsdagen utsåg han en ny regering med sig själv som ledare. Enligt Hans Niklasson vid svenska UD kan palatskuppen få till följd att våldet i landet trappas upp.

– Vi tror att motsättningarna mellan maoisterna och kungamakten kommer att öka tyvärr. Det har ju varit stridigheter i nio år nu mellan den, så att säga, lagliga regeringssidan och maoisterna. Våldet har ju trappats upp på senare år och vi tror väl inte att det blir bättre nu när kungen har tagit hela makten, säger Hans Niklasson.

På tisdagen sparkade kung Gyandendra den sittande regeringen med motiveringen att den inte lyckats få maoisterna till förhandlingsbordet.

Strider sedan 1996
Maoisternas väpnade uppror och försök att få tillstånd en republik har pågått sedan 1996 och striderna har kostat uppskattningsvis 11 000 människoliv.

Kungens tidsfrist till sin regering för förhandlingar var satt till 13 januari och ingick i planerna att hålla val i Nepal i vår. Men nu är undantagstillstånd utfärdat, kommunikationerna fungerar inte och alla tankar på val är kastade åt sidan.

– Ambassaden har tyvärr inte lyckats få kontakt med generalkonsuln därför att telefonlinjer, mobiltelefoner och kommunikationer över huvudtaget är avstängda just nu. Man kan heller inte landa på flygplatsen, säger Hans Niklasson.

Inblanding utifrån svår
Eftersom undantagstillstånd råder har andra aktörer än kungen och maoisterna inte särskilt stora möjligheter att påverka utvecklingen.

– Det blir en kraftmätning mellan kungamakten och maoisterna som vi kan se framför oss, säger Hans Niklasson utrikesdepartementet.

Jesper Henricson
jesper.henricson@sr.se