Skogskador beräknade

Skogstsyrelsen sänker sin uppskattningen av hur mycket skog som skadades i stormen till 70 miljoner kubikmeter.

En flyginventering visar på knappt 70 miljoner kubikmeter mot tidigare befarade 75 miljoner kubikmeter.

82 procent av den fällda skogen är gran och resten tall. Bara några få lövträd fälldes av stormen för en månad sedan.