Kraftig sänkning av timmerpriset på gran

Efter stormfällningen i södra Sverige har nu landets största privata sågverkskoncern, Vida i Småland, har bestämt sig för hur mycket skogsägarna ska få för timmer som går till sågade trävaror. Priset ligger långt under det tidigare, nästa 30 procent på gran.

Vidas koncernchef Santhe Dahl säger att reaktionen från skogsägarna ändå varit positiv.

– Vi har inte sett så mycket reaktioner ännu men vi har ju gjort en hel del affärer på den här nivån för att hitta nivån. Jag upplever att det reagerats väldigt positivt till den här nivån, säger Santhe Dahl.

På vilket sätt har de reagerat positivt menar du?

– Jag tror att man har förväntat sig ett lägre timmerpris, säger han.

Trots att det är en sänkning med kanske 20-30 procent så är de nöjda ändå?

– Jag tror att man generellt är nöjda.

150 kronor lägre
400 kronor per kubikmeter gran erbjuder Vida på sin så kallade stormprislista. Det är 150 kronor lägre än det gamla priset. Det här kan vara normgivande för vad också andra sågverk betalar för det stormfällda timret.

Södra skogsägarna däremot har ännu inte bestämt sig för vad priset ska ligga, utan har till vidare gått ut med en delbetalning i avvaktat på att läget ska klarna.

Inte samma ökning i produktionen
De stora virkesleveranserna kommer inte att innebära att produktionen av trävaror ökar i samma utsträckning.

Konsumenterna kommer inte heller att märka några prissänkningar, tror Santhe Dahl. Anledningen är just att produktionen inte ökar så mycket och att de stora virkesleveranserna också medför nya kostnader.

– Vi kommer att få stora kostnader med att lagra upp timmer vilket medför extra kostnader i transporter, bevattning, utrustning, bevakning, skaderisker och så vidare, säger Santhe Dahl, koncernchef vid Vida.

Sören Granath
soren.granath@sr.se