Virkespriser rasar

Landets största privata sågverkskoncern, Vida i Småland, har bestämt sig för hur mycket skogsägarna ska få för timmer som går till sågade trävaror.

Priset ligger långt under det tidigare, nästan 30 procent på gran. Men Vidas koncernchef Santhe Dahl, säger till Ekot att reaktionen från skogsägarna ändå varit positiv.

400 kronor per kubikmeter gran erbjuder Vida på sin så kallade stormprislista - det är 150 kronor lägre än det gamla priset - nästan 30 procent. Och det här kan vara normgivande för vad också andra sågverk betalar för det sytormfällda timret.

Södra Skogsägarna däremot har ännu inte bestämt sig för vad priset ska ligga - utan har till vidare gått ut med en delbetalning i avvaktat på att läget ska klarna.

De stora virkesleveranserna kommer inte innebära att produktionen av trävaraor ökar i samma utsträckning - och konsumenterna kommer inte heller att märka några prissänkningar, tror Santhe Dahl. Anledningen är just att produktionen inte ökar så mycket och att dom stora virkesleveranserna också medför nya kostnader.