"Medier skildrar sexmål ensidigt"

Uppdaterad 17:16
Nyligen fick domare i Göta Hovrätt ta emot hotelser, efter att hovrätten mildrat straffet för de män som haft sex med en 13-årig flicka. Nu kritiserar vice riksåklagare Catharina Bergqvist Levin massmedier för att de skildra brottet ensidigt och tar ställning. Den gärning som hovrätten bedömde som sexuellt utnyttjande hade tidigare Linköpings tingsrätt ansett vara grov våldtäkt.

Linköpings tingsrätt dömde de fyra männen för grov våldtäkt, tre av dem fick fängelsestraff och utvisning, den fjärde dömdes till sluten ungdomsvård.

Göta Hovrätt bedömde samma gärning som sexuellt utnyttjande, två av männen fick avsevärt kortare straff, och slapp därmed utvisning, de andra två friades. Catharina Bergqvist Levin anser att medierna inte visat hela bilden av processen.

– Om man har ett särskilt syfte som man vill uppnå till varje pris så att man aktivt försöker få massorna med sig och man inte samtidigt tar på sig ansvaret att förklara väldigt noggrant vad det är man får med folk att göra, då tycker jag att man har passerat den gränsen som jag tycker ska gälla, säger hon.

Lagarna påverkas väl ändå det allmänna rättsmedvetandet?

– Visst gör de det. I första hand ska det allmänna rättsmedvetandet slå igenom på lagstiftningen, alltså den ramen som gäller för en domstol att hantera ett ärende inom, säger hon.

– Det blir väldigt farligt om det allmänna rättsmedvetandet ska slå igenom i enskilda ärende för då bryter man principen om likhet inför lagen och börjar närma sig folkdomstolar. Det är ruskigt farligt, säger Catharina Bergqvist Levin.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se