Ingen prisreglering för tandvården

Det blir ingen prisreglering av tandvården i år. Efter nya prognoser om prisutvecklingen väljer regeringen att avvakta.

I höstas sa vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson att hon funderade på att återinföra en prisreglering av tandvården, efter en rapport från Riksförsäkringsverket som visade att tandvårdspriserna stigit betydligt mer än andra priser. För vissa behandlingar hade priserna mer än fördubblats sedan 1998.

Men nu avvaktar alltså regeringen, med hänvisning till att det finns tecken på att prisökningarna har stannat av.