Hans Karlsson: Vi måste skärpa oss

Förtroendet för arbetarrörelsen skadas av de upprepade skandalerna. Det tycker arbetslivsminister Hans Karlsson som anser att något måste göras för att återupprätta förtroendet för arbetarrörelsen.

– Politiska krafter som vill skada arbetarrörelsen får vatten på sin kvarn om vi visar upp dåligt beteende och därför måste vi skärpa oss, säger Hans Karlsson.

Exempel på affärer inom arbetarrörelsen den senaste tiden är porrklubbsbesök och sexleksaker på Metall i Trollhättan,  stiftelsebostäder som gick till styrelseledamöter inom facket istället för till behövande kvinnor och nu senast har den socialdemokratiska riksdagsmannen Ola Rask ifrågasatts, bland annat för sin dubbla lön. 

Funderingar på etikkommission
Ett alternativ för att återupprätta förtroendet skulle kunna vara en etikkommission för arbetarrörelsen, enligt Hans Karlsson, tidigare har ju en kommission tittat på etiken för näringslivet på uppdrag av statsminister Göran Persson.

– Jag funderar också på hur man kan göra på ett bättre sätt än vad som har gjorts hittills. Det kanske är en kommission, inte vet jag. Jag kan mycket väl tänka mig att det är det men jag har ingen bestämd uppfattning just nu, säger Hans Karlsson.

Men en etikkommission kan vara ett alternativ?

– Ja, det klart att det kan, säger han.

Hans Karlsson säger också att det inte är han som bestämmer om en kommission, utan bland annat socialdemokraterna och facket.

LO:s ordförande Vanja Lundby Wedin håller med om att affärerna skadar arbetarrörelsen. Hon hänvisar till att det pågår ett arbete med att gå igenom och diskutera de regler som LO har, men utesluter inte att det kan behövas ett bredare arbete.

– I fackföreningsrörelsen gör vi det delvis genom att vi ser över det som handlar om bostäder, etiska förhållningssätt. Det är möjligt att vi behöver en bredare genomlyssning än så. Jag tycker att det är viktigt också att vi får en chans. Vi började med detta i december och vi ska fullfölja det nu, säger Vanja Lundby Wedin.

Ulvskog säger nej till kommission
Socialdemokraternas partisekretare Marita Ulvskog avvisar helt tanken på en etikkommission för arbetarrörelsen. Ansvaret måste utkrävas av den enskilde.

– Jag tror inte på det därför att det handlar om individer som har gjort fel, eller som misstänks för att ha gjort fel. De måste ta ett personligt ansvar. Jag tycker inte att man kan lägga det som en kollektiv börda på till exempel fackföreningsrörelsen eller på socialdemokratiska partiet, säger Martia Ulvskog.

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@sr.se

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se