Slutbud i elkonflikten

Elkonflikten kan få sin upplösning under onsdagskvällen. Medlarna har lagt ett slutbud som innebär ett 1-årigt avtal som ger 2,3 procents löneökning för de anställda inom kraftverksbranschen.

Men facket har inte fått gehör för konfliktens kärnfråga, nämligen kravet på vilka löner som ska gälla när utländska företag går med i den svenska arbetsgivarorgansiationen.

Däremot har LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om att diskutera vilka principer som ska gälla när utländska företag etablerar sig i Sverige.