Hårdare krav på elbolagen efter stormen

Kraven på att elbolagen ska leverera el utan avbrott ska skärpas och det ska bli regler för kompensation till kunder som drabbas av långa avbrott. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om att beställa en lagändring, erfar Ekot.

Efter den svåra stormen som drabbade södra Sverige i början av januari och gjorde 450 000 hushåll strömlösa, har statsminister Göran Persson och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin talat om att skärpa kraven på elbolagen.

Nu får Energimyndigheten i uppdrag att se hur lagen kan ändras.

Lagstiftning krävs
Avbrotten efter stormen, tillsammans med tidigare avbrott, visar att läget är så allvarligt att det behövs lagstiftning för att säkra elförsörjningen, anser regeringen som vill att staten ska kunna ställa hårdare krav på säkerheten i elnäten.

De vill också att bolag som inte sköter driftsäkerheten ska kunna bli av med tillståndet att distribuera el i näten och att det ska bli en skärpning av lagen som gör det möjligt att tvångförvalta elbolag.

Nätföretagen bör kunna dras inför domstol eller hotas med böter om de inte uppfyller kraven.

Målet är att nätföretagen ska förbättra säkerheten kraftigt inom ett eller två år.

Ersättning vid långa avbrott
För kundernas del vill regeringen ha regler om ersättning vid långa elavbrott, också det tänkt att fungera som en blåslampa på företagens säkerhetsarbete.

Ersättningen ska vara så stor att den driver på bolagen, enligt uppdraget.

Tidigare har Mona Sahlin sagt att hon kan tänka sig ersättning efter tolv timmars avbrott, att ersättningen ska vara för längre tid än tre dagar och att den ska bli högre.

En del av den här lagstiftningen ska enligt regeringens planer träda i kraft i november och resten på våren nästa år.

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@sr.se