Många fornminnen förstördes i stormen

Stormen över Sydsverige har skadat många av de fornlämningar som finns i skogarna. I flera fall går de inte att återställa. Samtidigt finns en risk att fler lämningar förstörs vid uppröjningsarbetet.

Jan Eric Gustafsson, kulturminnesvårdare vid länsstyrelsen i Jönköping visar runt på ett gravfält utanför Vetlanda.

– Här har vi en rotvälta som har stått mitt i en gravanläggning. Här ser vi nu stenpackningen efter graven som sticker fram. Den ligger också dels i rotvältan. Den här graven är i princip totalskadad, säger han.

Gravkullar ligger öppna
Flera av gravkullarna från järnåldern strax utanför Vetlanda ligger som öppna sår av trän som rivits upp. Så här ser det ut på fler platser runt om i det stormdrabbade området.

Exakt hur många andra gravhögar, runstenar och gamla odlingslandskap som skadats vet man inte än, just nu pågår inventeringen.

Även om Jan Eric Gustafsson ännu inte hunnit fram till de värsta områdena har han hitta en hel del skador.

– Det är rotvältor första hand och upprivna och kullvälta stenar, säger han.

Hur allvarligt är detta för vården av fornminnen?

– Det är tråkigt, det kostar mera pengar och en del r skadade för gott.

Uppröjningen kan förvärra skadorna
Förutom de lämningar som skadats av nedfallna trän finns en risk att uppröjningsarbetet med mycket ovan extrapersonal som kallats in, även från utlandet, kommer att ställa till med ännu mer skador under de svåra förhållanden det handlar om.

– Till att börja med är det väldigt svårt att upptäcka dem bland alla nedfallna träd och rotvältor. Det blir svårt för maskinförare och de som jobbar att överhuvudtaget se att det finns lämningar. Det är ju risk att maskinerna kör sönder, säger Jan Eric Gustafsson.

Länsstyrelserna försöker nu informera skogsbolagen för att minimera skadorna, samtidigt som man går igenom alla viktigare fornlämningsområden.

Arkeologiska undersökningar krävs
På flera håll kommer det krävas arkeologiska undersökningar och i exempelvis Kronobergs län har länsstyrelsen redan begärt extrapersonal från Riksantikvarieämbetet.

Jan Eric Gustafsson känner en sorg när han tittar ut över gravfältet i Vetlanda.

– Det är väldigt trist för att det blir ett söndertrasat bestånd. Här har stått en ganska fin tallskärm som har gjort att det har varit lättskött. Nu får vi dessutom bekymmer med skötseln i fortsättningen, säger Jan Eric Gustafsson vid länsstyrelsen i Jönköping.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se