Bush vill ha nytt pensionsystem i USA

USA:s president George Bush har för avsikt att genomföra den största pensionsreformen i landet sedan 1935.

Bush vill diskutera en höjning av pensionsåldern och även en koppling av storleken på pensionerna till inflationen i stället för till löneökningarna. Pensionssystemet var ett av huvudämnena i det tal om tillståndet i nationen som Bush har hållit i natt.