Statliga jobb ska kunna sökas anonymt

Om två år ska man kunna söka statliga jobb utan att skriva ut sitt namn. Det hoppas förvaltningsminister Sven-Erik Österberg. Tanken är att öka chansen för människor med utländsk bakgrund att få jobb i staten.

Hur ett system med anonyma ansökningar ska se ut ska nu utredas.

– Att de med invandrarbakgrund faktiskt värderas utifrån de kunskaper och de meriter de har och att namnet inte är ett hinder när man söker jobb. Att vi får en bättre balans med mer invandrare också i statsförvaltningen, säger Sven-Erik Österberg.

Upplever att de blir bortsorterade
Många med utländska namn upplever att deras jobbansökningar sorteras bort redan från början. Även i staten är invandrarna betydligt mer sällsynta än i den svenska befolkningen i stort.

Sven-Erik Österberg hoppas att fler med utländsk bakgrund ska kunna få statliga jobb genom ett system med anonyma jobbansökningar. Inte bara namnen skulle kunna rensas bort ur ansökningarna, det kan också komma att handla om kön och ålder. Ett nytt system kan vara på plats tidigast om två år, först ska det utredas.

– Det kan vara en del krångligheter för att komma fram med det, säger Sven-Erik Österberg.

Vilka krångligheter då?

– Till exempel om man har språkkunskaper i turkiska så kan det säga ganska mycket om varifrån man kommer. Det kan vara sådant som är tillgodo när man söker jobb. Det är sådant vi vill titta på hur man hanterar på bästa sätt, säger han.

Men samma problem kan väl finnas kvar även när man kommer på en intervju om man är invandrare, hur ska man komma tillrätta med det problemet?

– Jag tror att bedömningen är det att många ryggar för namnet och man får inte ens chansen att komma på intervju. Det är svårare för en arbetsgivare att backa när man väl är framme vid en intervju, meriterna ligger på bordet och man konfronteras öga mot öga, säger Sven-Erik Österberg.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se