storvinst för Fortum

Energibolaget Fortum redovisar ett rörelseresultat på motsvarande 17.3 miljarder kronor för helåret 2004.

Det är en ökning med 35 procent jämfört med föregående år. Fortum planerar att avskilja oljeverksamheten.