Sågverksindustrin negativ till besprutning

Sågverksindustrin vill inte att den stormfällda skogen ska besprutas med gift för att hejda insektsangrepp. (SR Blekinge)