Rättegångar kan komma att videofilmas

Regeringen vill modernisera tekniken i domstolarna genom att videofilma vittnesförhör.

I stället för att som idag spela in vittnesförhör på ljudband, ska domstolarna i stället videofilma, framför allt i tingsrätterna. Det framgår av ett regeringsförslag till lagrådet.

Men att video används i rättsalen innebär inte att det traditionella fotoförbudet tas bort. Det är fortsatt bara domstolen som får fotografera och videofilmerna ska omges med sträng sekretess.