EU:s tjänstedirektiv dras tillbaka

EU-kommissionen i Bryssel drar nu tillbaka förslaget till ett nytt direktiv för frihandel med tjänster och service inom EU. Tjänstedirektivet ska diskuteras och skrivas om, heter det, efter starka protester från bland annat Frankrike.

Motståndarna i Sverige till att utländska EU-företag ska komma och sälja tjänster som byggen, resor, vård och andra tjänster och dumpa priserna och sno åt sig jobben har nu fått kraftig draghjälp från ett mäktigt EU-land, Frankrike.

Förslaget dras tillbaka
Till och med president Chirac engagerade sig i frågan och sa på onsdagen att förslaget måste dras tillbaka helt och hållet och premiärministern Raffarin sa att det skulle motarbetas till varje pris. Och Paris är idag lättat.

De franska ledarna har en rad olika grupper här i Frankrike, som de vill behaga. De talar till alla de socialister och konservativa, som anser att Frankrike i juni ska rösta nej till hela den nya författningen för EU. Det skulle indirekt också smula sönder förslaget om fri handel med tjänster, menar dessa motståndare.

Försöker rädda ja-röster
Men Chirac och Raffarin försöker att spjälka upp de två frågorna; författningen och frihandeln med tjänster. Genom att dra undan tjänstedirektivet ur potten, försöker Chirac och Raffarin att rädda ja-röster för konstitutionsförslaget.

Den franska regeringen är också pressad av fackföreningarna och strejker. Ett av strejkkraven är att offentliga tjänster som vatten, el, gas inte ska bli privata varor som säljs och köps på en marknad, utan ska ses som grundläggande rättigheter för medborgarna.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se