Chef för FN-program får hård kritik

Kritiken mot FN:s olja-mot-mat-program för Irak var stark i den rapport som FN:s särskilde utredare la fram på torsdagen. Utredaren påtalade i skarpa ordalag att chefen för FN-programmet missbrukat sin ställning och personligen tjänat miljoner på det.

Chefen för kontoret för FN:s Irak-program, Benon Sevan bad upprepade gånger om oljeleveranser till ett litet handelsbolag, African Middle East Petroleum.

Genom dessa transaktioner tjänade Sevan personligen minst 7 miljoner kronor och försatta sig i an allvarlig intressekonflikt, säger FN:s särskilde utredare, den förre amerikanske riksbankschefen Paul Volcker på en mycket välbekant presskonferens sent på torsdagskvällen.

FN chefen: Framgångsrikt program
Den utpekade FN chefen säger i ett skriftligt uttalande att han framgångsrikt lett det största humanitära programmet i FN:s historia som från 1996 räddade livet på tiotusentals irakier.

De 60 utredarna har efter flera månaders arbete inte hittat några allvarliga brister i själva programmet. Under politiskt tryck drar de istället fram källor som säger sig känna till de finansiella förbindelserna mellan Sevan och en numera avliden släkting på Cypern, heter det i uttalandet.

Annan ska vidta åtgärder
FN:s generalsekreterare Kofi Annans uppger via sin stabschef att han ska vidta åtgärder mot Benon Sevan och en annan utpekad FN-tjänsteman.

Senare i vår väntas ytterligare en delrapport som ska ta ställning till den känsliga frågan om generalsekreterare Annan själv handlat oetiskt genom att hans son Kojo Annan fått konsultarvoden av det schweiziska företaget Cotecna som på FN:s uppdrag kontrollerade delar av Olja-mot-mat-programmet.

Olja-mot-mat-programmet blev en livlina för 90 procent av Iraks befolkning efter de sanktioner som infördes mot Irak efter Gulfkriget 1991. Irak fick sälja olja och köpa bland annat mat och mediciner och kontrakten kontrollerades av FN:s säkerhetsråd.

Hussein tänjde på reglerna
Saddam Husseins regering tänjde dock på reglerna och Volcker undersökningen bekräftar uppgifterna att vänskapligt sinnade personer fick köpa olja till underpris som de kunde sälja vidare och stoppa mellanskillnaden i egen ficka.

Undersökningen ger dock inte stöd för anklagelser, främst från amerikanska kongressledamöter, om att FN skulle ha ett huvudansvar för 150 miljarder kronor i illegala inkomster till Saddam Husseins regim mellan 1991 och 2003. Den huvudsakliga källan till detta var smuggling via Jordanien, Turkiet, Syrien och Egypten.

Thomas Nordegren, Washington
thomas.nordegren@sr.se