Frankrike får igenom ändringar av tjänstedirektivet

EU-kommissionen kommer att tvingas till stora förändringar i förslaget till direktiv för frihandel med tjänster och service. Tjänstedirektivet ska diskuteras och skrivas om, efter starka protester från bland andra Frankrike, rapporterar Alice Petrén.

Vad kommer att hända med förslaget? Ekots EU-reporter Herman Melzer.

Motståndarna i Sverige till att utländska EU-företag ska komma och sälja tjänster som byggen, resor, vård och andra tjänster och dumpa priserna och sno åt sig jobben har nu fått kraftig draghjälp från ett mäktigt EU-land, Frankrike.

Till och med president Chirac engagerade sig i frågan och sa att förslaget måste dras tillbaka helt och hållet och premiärministern Raffarin sa att det skulle motarbetas till varje pris. Och Paris är lättat.

De franska ledarna har en rad olika grupper här i Frankrike, som de vill behaga.

De talar till både socialister och konservativa, som anser att Frankrike i juni ska rösta nej till hela den nya författningen för EU, det skulle indirekt också smula sönder förslaget om fri handel med tjänster, menar dessa motståndare.

Men Chirac och Raffarin vill spjälka upp de två frågorna, författningen och frihandeln med tjänster. Genom att dra undan tjänstedirektivet ur potten försöker Chirac och Raffaring att rädda ja-röster för konstitutionsförslaget.

Den franska regeringen är också pressad av fackföreningarna och strejker. Ett av strejkkraven är att offentliga tjänster vatten, el, gas inte ska bli privata varor som säljs och köps på en marknad utan ska ses som grundläggande behov för medborgarna.

Alice Petrén, Paris