Åsbrink: Borde prövas i domstol

Skandias uppgörelse med förre ordföranden Lars Ramqvist kritiseras från flera håll och nu säger förtroendekommissionens ordförande Erik Åsbrink att det är synd att fall som det här aldrig prövas i domstol.

– Det är beklagligt att man i sådana här situationer, när det handlar om styrelseledamöters ansvar, nästa aldrig går till domstol utan det avgörs genom skiljedom eller förlikning, säger Erik Åsbrink.

– Det är lätt att förstå att båda parter föredrar sådana lösningar. Man vill ha det undanstökat och man vill inte ha insyn men för allmänhetens förtroende och för att testa om våra lagar är ändamålsenliga så vore det bra om några fall kunde föras till domstol, säger han.

Alecta har stort inflytande
Erik Åsbrink är ordförande i det pensionsförvaltande bolaget Alecta som har ett stort inflytande över hur det ska gå med bolagets omtalade avtal med förre styrelseordföranden Lars Ramqvist.

Den uppgörelsen ska nämligen godkännas eller underkännas av aktieägarna på stämman om ett par månader.

Skandias styrelse kom överens med förre ordföranden Lars Ramqvist i måndags att han ska betala tillbaka sitt arvode, drygt 2 miljoner kronor, för ordförandeskapet i Skandia under de åren när bonusutbetalningarna till cheferna blev hundratals miljoner högre än beräknat. Lars Ramqvist slipper därmed undan en stämning.

Uttalar sig som privatperson
Men Alectas ordförande vill inte säga hur man ska rösta. Jag uttalar mig bara som privatperson och samhällsmedborgare säger han. Tycker han då att det var rätt eller fel av Skandia att göra upp i godo med Lars Ramqvist.

– Jag vill inte uttrycka mig på det sättet. Det är lätt att förstå. Även ett företag vill gå vidare och inte hålla på med sådant här i åratal efteråt. Att man i varje enskilt fall kommer till den här bedömningen har jag inte svårt att förstå, säger Erik Åsbrink, ordförande i Alecta och ordförande i förtroendekommissionen.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se