Folksam krävs på 300 miljoner

Försäkringsbolaget Folksam krävs på 300 miljoner kronor - av sig självt

Dagens Nyheter skriver om en tidigare brittisk Folksamdirektörs misstänkta fusk i ett dotterbolag. Dotterbolaget gick i konkurs 2002, och nu försöker konkursförvaltaren Rolf Åbjörnsson att rädda vad som går.

Bland annat hävdar han att den förre direktören orsakat bolaget ekonomisk skada på 300 miljoner kronor. Men direktören hade en ansvarsförsäkring hos sin arbetsgivare - Folksam.

VD där, Anders Sundström säger att Folksam i sin tur är återförsäkrat, om man skulle tvingas betala.