Stor vinst för AkzoNobel

Den holländska kemi- och läkemedelskoncernen Akzo Nobel gjorde en vinst på 7,7 miljarder kronor förra året. Det är 42 procent bättre än 2003, och bättre än förväntat.

Styrelsen föreslår en utdelning som motsvarande 10:80 kronor per aktie för 2004.

AkzoNobel har stor verksamhet i Sverige.