Skärpt sjöfyllerilag dröjer

Inte heller i sommar blir det några förändringar i sjöfyllerilagen. Regeringen har i olika omgångar försökt skärpa reglerna men förslagen har inte accepterats av de övervakande myndigheterna. (Radio Stockholm)