Rebeller släpper 23 barn

I Sri Lanka har rebellrörelsen de Tamilska tigrarna lämnat ifrån sig 23 barn till en lokal människorättsorganisation efter att FN anklagat tigrarna för att ha rekryterat 40 barn till sin gerillaarmé efter flodvågskatstrofen.

Människorättsorganisationen, som startats med hjälp av tamilska tigrarna, uppger att den försöker spåra barnens familjer så att de kan återförenas med sina föräldrar.

Enligt de tamilska tigrarna har barnen frivilligt velat ansluta sig till rebellrörelsen.