Ramqvist kan slippa skatt på arvodet

I måndags kom Skandias styrelse överens med den tidigare styrelseordföranden Lars Ramqvist om att han skulle betala tillbaka 2,2 miljoner kronor av sitt tidigare styrelsearvode. Mennu kan skattebetalarna få stå för notan.

Det är inte olagligt att begöra omprövning säger Björne Sjöqvist skattedirektör vid Skatteverket.

– Är det en sådan återbetalning kan man ompröva taxeringarna och sätta ner dem, säger Björne Sjöqvist på Skatteverket.

Hur mycket behöver han betala netto av de 2,2 miljonerna själv?

– Marginalskatten är 56 procent så det bör bli ungefär 900 000, säger Björne Sjöqvist på Skatteverket.

Lars Ramqvist var styrelseordförande i Skandia år 2000 och 2001. För det fick han ett arvode på 2,2 miljoner.

Återbetalningen av det här arvodet skulle visa att Ramqvist tog på sig ett slags moraliskt ansvar för det som hände när de stora bonusutbetalningarna släpptes loss i bolaget.

Frågan är hur mycket det här egentligen kostar Lars Ramqvist.

Kosta honom 900 000 kronor
Om pengarna återbetalas går det att hävda att arvodet aldrig utgått. Därmed skulle han slippa betala skatt för arvodet.

Den egentliga förlusten för Ramqvist skulle därmed hamna runt 900 000 kronor i stället.

Då ska man komma ihåg att Lars Ramqvists taxerade inkomst de här två åren var 32 respektive 10 miljoner kronor.

Ramqvist advokat Axel Calissendorff säger till Dagens Industri att han och Ramqvist diskuterat möjligheten att få skatten återbetald.

Skadestånd ger inget avdrag
Men det kan finnas ett annat sätt att betrakta den här uppgörelsen, nämligen att återbetalningen egentligen är ett slags skadestånd, säger Björne Sjöqvist.

– Om bedömningen görs att det är frågan om ett skadestånd får han inte tillbaka några skattepengar, säger Björne Sjöqvist, skattedirektör vid Skatteverket.

Gör ni en egen bedömning av om det är ett skadestånd eller inte?

– Det kommer att prövas när man begär att få tillbaka pengarna, säger han.

Gör ni en annan bedömning än Skandias styrelse har gjort när de säger att det är en återbetalning?

– Vi tittar på varje transaktions verkliga innebörd. Vi är mycket vana vid att ta hand om sådana frågor, säger Björne Sjöqvist, skattedirektör vid Skatteverket.

Sören Granath
soren.granath@sr.se