Miljardstöd till drabbade skogsägare

Regeringen är överens med miljöpartiet och vänsterpartiet om delar av stödet till stormdrabbade skogsägare. På fredagen presenterades ett stödpaket på sammanlagt 1,2 miljarder kronor, som framför allt ska gå till transporter och lagring av virke.

I år och nästa år kommer stödet som regeringen och samarbetspartierna enats om att utgå. I princip avskaffas dieselskatten för skogsmaskiner i Götaland, en lättnad på totalt 200 miljoner kronor.

Sjöfarten slipper farledsavgift och godstågens banavgifter slopas för att gynna virkestransporter.

Ett statligt stöd på 500 miljoner kronor införs som stöd för alla kostnader för lagring av virke.

Eftersom skogsbilvägarna nu slits extremt, anslås 100 miljoner kronor till extra underhåll av vägar.

Skattelättnad för lagring
Skogsägarna får en skattereduktion på tio kronor per kubikmeter virke.

Regeringen och samarbetspartierna fortsätter diskutera flera typer av stöd. Man återkommer med besked om åtgärder för återplantering och hur man ska minska insektsangrepp.

Diskussionen om skogsskadekonton fortsätter också.

Oklar finansiering
Allt som allt beräknas de åtgärder som presenterades på fredagen kosta 1,2 miljarder under två år. Hur det ska betalas blir en senare fråga, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

– Vi har en överenskommelse mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet om att finansiera alla de åtgärder som vi nu har vidtagit, men också de åtgärder som vi kommer att vidta gemensamt. Det första tillfället att gå till riksdagen med förslag om det är i vårpropositionen, säger Ulrica Messing.

Kan det bli aktuellt med skattehöjningar?

– Det är inte aktuellt, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Från skogsägarhåll gör både tummen upp och tummen ner för stödpaketet.

Stödet räcker inte
Magnus Andersson är skogsägare i Hjälshammar utanför Värnamo och en av de drabbade av stormen. Han fick en tredjedel av sin skog nedblåst.

– Stödet känns lite otillfredsställande eftersom det inte är tillräckligt. De har missat transportsidan och lastbilarna kommer att få problem att transportera bort virket från skogen till terminalerna, säger Magnus Andersson.

Vad innebär det?

– Vi får mycket virke kvar längs skogsvägarna och vi kommer att få ner för få lastbilar från andra delar av landet, säger Magnus Andersson som är skogsägare i Hjälshammar.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se