Skatteverket ifrågasätter Skandias uppgörelse

Ramqvist slipper krav från Skandia mot att han betalar tillbaka sitt styrelsearvode på 2,2 miljoner kronor. Så löd uppgörelsen i måndags. Men, i själva verket kan det bli skattebetalarna som får stå för den större delen av notan eftersom Ramqvist kan kräva tillbaka tidigare skatteutlägg. Men det är inte säkert att han får tillbaka nåt, säger Björne Sjöqvist som är skattedirektör vid Skatteverket.

Lars Ramqvist var styrelseordförande i Skandia 2000 och 2001, och för det fick han ett arvode på 2,2 miljoner. Överåklagaren Christer van der Kwast utreder just nu Ramqvist ansvar när det gäller dom vidlyftiga bonusutbetalningarna till Skandias direktörer. Och enligt Kwast har Ramqvist åsamkat Skandia skada för över en halv miljard kronor.

Genom att ta på sig ett moraliskt ansvar och lämna tillbaka arvodet har Ramqvist nu försökt få saken ur världen - åtminstone när det gäller kraven från Skandia. Men uppgörelsen ställer bara nya frågor. Här används ordet återbetalning; det innebär att uppgörelsen i själva verket inte behöver kostar Lars Ramqvist mer än 900 000 kronor - eftersom han då kan hävda att arvodet aldrig utgått och att han därmed också bör få tillbaka den skatt han betalat på arvodet. Enligt Ramqvist advokat Axel Calissendorff har han och Ramqvist också diskuterat att få skatten återbetald.

Men frågan nu är - är uppgörelsen egentligen en återbetalning eller ett skadestånd.

Sören Granath