Renägare kräver samma förmåner som bönder

Renägare kräver sänkt skatt på alkylatbensin och enklare regler för renslakt. I samband med Jokkmokks marknad lämnade Renägarförbundet över sina krav till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

- Jordbruket har ju fått sänkt dieselskatt alldeles nyss, säger Per Mikael Utsi, ordförande i Renägarförbundet.

Rennäringen brottas med stora lönsamhetsproblem och sedan slutet på 90-talet har priset en renägare får för renköttet nästan halverats.

Samtidigt stiger framförallt bränslekostnaderna för rennäringen och huvudkravet från Renägarförbundet är alltså att regeringen sänker skatten med 3,15 kronor för den miljövänliga alkylatbensinen.

Vid årsskiftet fick jordbruket en liknande skattesubvention för diesel med två kronor litern.

Renägarförbundet kräver också att regelverket för renslakten ses över, så att mer småskalig renslakt kan införas.

De två andra kraven som lämnades över till jordbruksminister Nykvist rör rovdjursersättningar till rennäringen samt ökade statsbidrag för det samiska språket.

Men några löften om sänkta bensinskatter får inte renägarna från regeringshåll.

- Däremot ser vi över reglerna för renslakt och hur vi kan bidra till att öka avsättningen för renkött, säger Ann-Christin Nykvist.

Och finansminister Per Nuder är ännu tydligare när det gäller sänkt bensinskatt för rennäringen. I en skrivelse till Riksdagen klargör Nuder att frågan om sänkt bensinskatt för rennäringen inte är aktuell.

Jörgen Heikki