Missionsprovinsen viger egen biskop

Striden om kvinnliga präster inom Svenska kyrkan ställs på sin spets på lördagen. Då viger den kvinnoprästfientliga Missionsprovinsen sin första egna biskop.

Det kan ses som ett steg mot att de präster som inte accepterar kvinnor som kolleger bildar ett eget samfund.

Enligt Missionsprovinsen vill man inte brytas loss från Svenska kyrkan, men domkapitlet i Karlstad ska nu utreda om provinsens blivande biskop Arne Olsson kan fortsätta att verka inom Svenska kyrkan.

Som biskop ska Arne Olsson bland annat prästviga uttalade kvinnoprästmotståndare, det vill säga män som enligt Svenska kyrkans regler inte ska kunna vigas till präster.