Nuder självkritisk om arbetslöshet

Regeringen har inte haft tillräckligt fokus på att få ner arbetslösheten. Den självkritiken kommer på lördagen från finansminister Pär Nuder som talade inför den socialdemokratiska kommunkonferens i Stockholm.

På kommunkonferensen angriper Pär Nuder också EU-kommissionen, som han anser är alltför högervriden.

Vid socialdemokraternas kommunkonferens i Stockholm på lördagen sa Nuder bland annat att: Vi måste bygga upp motkrafter mot det blå Europa, mot den högerorienterade kommissionen.

Han aviserar också att Sverige ska driva sina nationella intressen hårdare i förhandlingarna om EU:s långsiktiga budget.

Nuder är också kritisk till kommissionens förslag till den framtida regionalpolitiken. Sverige vill att EU-stöden i större utsträckning ska gå till de fattiga nya medlemsstaterna i Öst- och Centraleuropa.