Kd vill ha pensionstrappa

Kristdemokraterna tycker att svenskarna ska ha rätt att jobba till 72 års ålder. Kd vill också se en mer flexibel övergång till pensionen, en pensionstrappa.

– Vi måste göra ett tankeskifte i det här landet och se våra äldre som en tillgång och inte som ett problem, säger hon.

Kristdemokraterna hävdar att i dagens debatt så är svenskarna indelade i tre grupper: barn och unga, folk i arbetsför ålder och så den tredje gruppen: äldre som behöver vård.

Pensionstrappa på förslag
Detta är fel sätt att tänka säger kristdemokraterna. Äldre som fortfarande är aktiva och vitala och vill jobba vidare måste också tas tillvara.

En del i förslaget handlar därför om att skapa en pensionstrappa: vid 61 års ålder ska man ha rätt att gå ner i arbetstid med pension som fyller ut till full lön, vid 65 ska man kunna ta ut vanlig pension men den som vill fortsätta jobba ska få göra det upp till 72 års ålder. Folk ska uppmuntras till det genom att få halverad skatt när man fyllt 65.

– Jag tycker att man ska kunna trappa ner sitt arbete successivt. Det är väldigt onaturligt att gå från 100 procent till 0 procents arbetstid, säger Maria Larsson, vice ordförande i kristdemokraterna.

Äldre ska få särskild linje
För de äldre som behöver vård ska det finnas en trygghetsgaranti, den innebär bland annat att det ska finnas ett samlat telefonnummer för äldre att ringa.

Äldre som behöver vård ska få bättre tillgång till läkare och inte heller behöva vänta på att få en blöja bytt och om de borgerliga vinner valet kräver kristdemokraterna att det ska finnas en äldreminister.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se