LO tveksam till skattehöjningar

LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin kommenterade i Ekots Lördagsintervju statsministerns uttalanden om skattehöjningar med att det slår hårdare mot lågavlönade och att skattesystemet i så fall behöver göras om.

– Jag tror att det vore bra med något mer progressivitet i skattesystemet. Nu blir det tufft för den som är lågavlönad, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Statsministern har nämnt kommunalskatt och moms som exempel på skatter som kan höjas för att få mera resurser till vården och skolan. Bägge är proportionella, man betalar samma procent oavsett inkomst.

Talar om mer progressivitet
LO-ordföranden har i sig inget emot skattehöjningar men vill att skattesystemet i så fall förändras så att höginkomsttagare får bära en större del av kommande skattehöjningar.

Hon vill inte närmare precisera hur utan hänvisar till den kommande översyn av skattesystemet som finansminister Pär Nuder utlovat.

Vill inte ha etikkommission
Lundby-Wedin kommenterade också de uppmärksammade skandalerna inom arbetarrörelsen. Hon är tveksam till förslaget om att tillsätta en oberoende etikkommission eftersom hon anser att ingen utomstående kan bestämma över facket.

– Då är det medlemmarna som måste bestämma hur regler ska se ut, hur organisationen ska utvecklas så att vi så långt som möjligt förhindrar maktmissbruk.

Vad är det som hindrar att utomstående granskar och ger förslag, de behöver inte ha beslutanderätt för det. Är ni rädda för insyn?

– Nej, nej. Jag är inte rädd för insyn. Vi ska diskutera frågan i styrelsen i februari. Det är möjligt att vi tar hjälp utifrån i att gå vidare med frågan, det vet inte jag, säger hon.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se