G7: Fattigaste länderna slipper skulder

Finansministrarna i världens rikaste länder, den så kallade G7-gruppen, har för första gången lovat erbjuda avskrivning av upp till 100 procent av de fattigaste ländernas skulder.

Ministrarna har mötts i London, där finansministern i ordförandelandet Storbritannien efteråt sade att den rika världen nu lyssnar på den fattiga.

Finansministrarna i världens rikaste länder, den så kallade G7-gruppen, har för första gången lovat erbjuda avskrivning av upp till 100 procent av de fattigaste ländernas skulder.

Möttes i London
Ministrarna har mötts i London, där finansministern i ordförandelandet Storbritannien efteråt sade att den rika världen nu lyssnar på den fattiga.

Londonmötet, sade Storbritanniens finansminister Gordon Brown, kommer att gå till historien som det 100-procentiga skuldavskrivningsmötet, de rikaste länderna hör de fattiga och visar att ingen orättvisa kan vara för evigt.

Hur det ska göras bestäms senare
Beslutet att erbjuda avskrivning av de fattigaste länderna skulder till Världsbanken och Internationella Valutafonden är ett principbeslut.

Besked om hur det ska göras ska komma senare i vår och möjligheten att använda valutafondens guldreserv för att finansiera skuldavskrivning ska undersökas.

Nådde inte ända fram
Men även om den brittiske finansministern talade om dagens möte som historiskt så nådde han inte dit han ville.

Storbritannien, som är ordförande för G7-gruppen i år, har gett Afrika och världsfattigdomen högsta prioritet och Gordon Brown hade velat få de andra finansministrarnas stöd för en ambitiös finansplan för att fördubbla biståndet under de närmaste tio åren.

Kändis talade i huvudstaden
Till sin hjälp hade han Nelson Mandela, som vädjade till ministermötet på fredagskvällen.

Men USA stöder inte den brittiska planen och Frankrike och Tyskland sägs tycka att den är för ambitiös.

Alla är överens om att starkt ökat bistånd måste till om FN:s milleniemål att världsfattigdomen ska vara halverad till 2015 ska kunna nås, men inte om hur det ska ske.

Om det följer vidare diskussioner och eventuella beslut kommer på G7-gruppens toppmöte i sommar.

Agneta Ramberg, London
agneta.ramberg@sr.se