Kustbevakningen köper större båtar

Kustbevakningen kommer att beställa två nya, stora fartyg för hjälpinsatser. Anledningen är att riskerna för oljeutsläpp bedöms ha ökat i samband med oljetransporter på Östersjön. (Radio Stockholm)

I dag passerar hundratusentonnare i känsliga farvatten och ryska hamnar byggs ut för att ta ännu större fartyg.

– Utvecklingen på ryska sidan med ökad export har gett större fartyg och en olycka med väldigt stora fartyg kan man inte möta när oljan har kommit ut till havet utan man måste jobba förebyggande men också att vara beredd att agera på ett tidigt stadium om ett fartyg har en incident, säger Tomas Fagö som är chef för Kustbevakningens räddningstjänst i Sverige.

De nya fartygen kommer att kunna nödbogsera mycket större fartyg.

Skicket och säkerheten ombord på oljetankers i Östersjön har under flera år ifrågasatts och även om säkerhetstänkandet gått framåt finns fortfarande stora fartyg med bristfällig standard.

Det har även inträffat olyckor och tankers som hämtat olja i ryska östersjöhamnar har förlist på väg till sin slutdestination.

De nya, 70 till 80 meter långa Kustbevakningsfartygen kommer att ha kapacitet för att bogsera oljetankers upp till 150 000 ton i hårt väder.

För att finnas nära farlederna så kommer båtarna att användas vid patrullering när det inte sätts in vid räddningsoperationer.

Fartygen som påminner om högsjöbogserare kommer även att innebära en avsevärd kapacitetsökning vid oljebekämpning. 

– Om man kommer upp i volymen 10, 20, 30 tusen ton så har vi inte den kapaciteten nu och för att möta det hotet vill vi bättra på kapaciteten, säger Tomas Fagö.

Erik Andersson, Radio Stockholm
erik.andersson@sr.se