100 år sedan Hammarskjöld föddes

2005 är det 100 år sedan Dag Hammarskjöld föddes. Det kommer under det här året att bli en rad evenemang i Sverige och utomlands för att högtidlighålla minnet av Hammarskjöld som var FN:s generalsekreterare från 1953 fram till det att han omkom i Afrika i september 1961.

När Hammarskjöld utnämndes till generalsekreterare var han konsultativt statsråd kommenterade han saken i Dagens Eko 1 april 1953.

– Säg statsrådet, kom det här så överraskande som man velat göra gällande, frågade Kurt Andersson.

– Ja, det gjorde det verkligen, svarade Dag Hammarskjöld.

Hammarskjöld hade innan han blev medlem i Tage Erlanders regering tjänstgjort i finansdepartementet, utrikesdepartementet, i Riksbanken och representerat Sverige internationellt, framför allt i Europa.

Firas hela året
Under 2005 kommer Hammarskjölds minne att högtidlighållas med flera evenemang. I början av februari anordnas en nationell konferens om FN och global säkerhet i Stockholm.

I juli på Hammarskjölds födelsedag anordnas en högtidlighet på Backåkra i Skåne, som Hammarskjöld testamenterade till Svenska Turistföreningen. Då kommer troligen FN:s nuvarande generalsekreterare Kofi Annan att delta.

Sverker Åström var hans vän
Sverker Åström nu 89 år var både medarbetare till Hammarskjöld och personlig vän med honom när han utnämndes till generalsekreterare.

– Jag hade jobbat med Hammarskjöld nästan två år, jag var hans kabinettschef och hade också ett personligt vänskapsförhållande till honom. Vi gjorde utflykter till bruk i Uppland eller till sörmländska herrgårdar i hans lilla Citroën, säger han.

Många var överraskade över att Hammarskjöld utsågs, eftersom han koncentrerat sig på Europafrågor och ibland närmast hånade FN. Men dagen efter utnämningen inför ett internationellt pressuppbåd hade han svängt, berättar Sverker Åström.

– Då visade det sig att Hammarskjöld som varit skeptisk till FN:s verksamhet som han kallat ”talk shop”, nu ändrat inställning under natten. Han visade förvånande kunskap om stadgarna och han uttryckte också med sedvanlig elegans en ovanligt idealistisk uppfattning om FN:s roll i världen, säger han.

Viktigt för den fortsatta freden
Hammarskjöld etablerade kontakter med Kina, han engagerade sig i efterspelet till Suezkrisen och kriget i Mellanöstern 1956 och hans insats då blev viktig inför FN:s fortsatta fredsarbete, säger Sverker Åström.

– Det var då som Hammarskjöld tillsammans med den kanadensiske utrikesministern kom på tanken, som sedan blivit så viktig med fredsbevarande operationer, säger Sverker Åström.

Den 18 september 1961 omkom Hammarskjöld vid en flygkrasch under en medlingsresa i Afrika i det som nu är Demokratiska republiken Kongo eller Kongo Kinshasa.

I en nyhetskommuniké i Sveriges Radio läste man:

”Hammarskjölds plan har påträffats störtat. I ett Reuter-telegram från Endola i Nordrhodesia meddelas: Generalsekreterare Hammarskjöld omkom när hans plan störtade drygt tio kilometer utanför Endola i Nordrhodesia.”

Skulle du vilja säga att han tog risker i Afrika?

– Ja, enorma. Det var han oerhört medveten om. Den sista resan visste han var riskfylld både fysiskt och politiskt, säger Sverker Åström.

Lars Gunnar Erlandson
lars-gunnar.erlandson@sr.se