Dyra reparationer efter stormen

Det kommer att kosta Banverket minst 145 miljoner kronor att reparera Södra stambanan efter stormen för fyra veckor sedan. Det visar en sammanställning över återställningsarbetet. (SR Kristianstad)

Enligt Banverket ska merkostnaderna inte försena tidigare planerade arbeten på södra stambanan. Men samtidigt hoppas verket på extra ekonomiskt stöd från näringsdepartementet.