Äldrevård accepterar rasistiska krav

Kommunala äldreboenden och hemtjänst accepterar önskemål från äldre om att sortera bort personal med invandrarbakgrund. De visar en rundringning som P3-programmet Front har gjort. (P3 Front)

– Det är ju så att man måste ta hänsyn till vad den äldre personen säger. De är ju gamla och det går inte alltid, säger Inger Melbin, enhetschef på Drottninggatans hemtjänst i Stockholm.

Är det rätt att tillmötesgå sådana önskemål?

– De är ju ett slags kunder, så av den anledningen måste vi tillmötesgå en del av deras krav, även om man kan försöka att frisera det hela.

4 av 20 vägrade
Front i P3 ringde till sammanlagt 20 äldreboenden och hemtjänstenheter och utgav oss för att vara anhörig till en släkting som behövde kommunal äldreomsorg.

Vi hade som önskemål att de anställda som skulle stå för vården inte fick ha utländsk bakgrund.

Bara fyra av tjugo arbetsgivare vägrade gå med på önskemålen. De övriga 16 svarade att det principiellt inte var något problem.

DO är kritisk
Ombudsmannen för etnisk diskriminering, DO, känner till att många äldre har som önskemål att få hjälp av helsvensk personal och har fått in anmälningar gällande det.

Maja Rays Lundström, ansvarig för sjukvårdsfrågor på DO, är kritisk till att arbetsgivarna tillmötesgår önskemålet.

– Det är sorgligt och jag tycker att arbetsgivaren i den situationen ska svara ”nej, tyvärr kan vi inte lova något sådant, då får ni söka er någon annanstans”. Det vore det naturliga svaret.

Vad tycker DO om att de inte svarar så?

– Det är sorligt att de ger sådana svar, det kan verkligen leda till diskriminering i längden, säger Maja Rays Lundström

Sukran Kavak
sukran.kavak@sr.se

Carl-Magnus Helgegren
carl-magnus.helgegren@sr.se